Imagine technology

Category Archives: Company

 • Post Image

  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาพันธ์สมาคมดิจิตอลคอนเทนต์บันเทิงไทย (TDEC)

  Posted on July 17, 2014 by in Company

  จัดงานสัมมนาหัวข้อ “เส้นทางแห่งโอกาสและการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของดิจิตอลคอนเทนต์ไทย” “ASEAN for Digital Content Seminar Series (ASCC-AEC)” ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุม 301-302 เวลา 13.00-16.30 น.  ชั้น 3 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  Comments Off on ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาพันธ์สมาคมดิจิตอลคอนเทนต์บันเทิงไทย (TDEC) Continue Reading...
 • Post Image

  รับสมัครงานบริษัท Imagine Technology Urgently !

  Posted on July 17, 2014 by in Company

  บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะค้นหาผู้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานเพื่อรองรับการตลาดที่กำลังขยายกิจการเพิ่มมากขึ้น โดยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีแนวคิดที่ทันสมัย สร้างสรรค์งานให้เจริญก้าวหน้าต่อไป โดยต้องการหลายตำแหน่งดังนี้… IMAGINE-TCHNOLOGY_MKT.pdf

  No Comments. Continue Reading...