IMAGINE GROUP | HOME | ABOUT US | SPOTLIGHT | JOB | CONTACT

      
กว่าจะมาเป็น อนิเมชั่น "เพื่อนซี้ ผีเพี้ยน"
พบกับทีมงานและผู้อยู่เบื้องหลัง


   อนิเมชั่น "เพื่อนซี้ ผีเพี้ยน" ผ่านกระบวนการทำงานมากมายหลายขั้นตอน
Production ทั้งหมดใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ปีครึ่งกับทีมงานมืออาชีพจำนวนมาก
หลากหลายรุ่น กว่าจะเป็น "เพื่อนซี้ ผีเพี้ยน" ทีมงานทำการหาข้อมูลและไอเดีย
จากหลายๆที่ ขัดเกลาจนมาเป็นอนิเมชั่นซีรีย์ที่ฉายทางช่อง 7 ในปัจจุบันนี่เอง

    บทคือส่วนสำคัญในการเล่าเรื่องกว่าจะมาเป็น "เพื่อนซี้ ผีเพี้ยน" นั้น
เหล่าทีมงานได้มีการระดมสมองและไอเดียวางโครงเรื่องโดยให ้คนเป็นเพื่อนกับผี
จนได้บทออกมาเป็น "เพื่อนกับผี"

"การสอนให้ข้อคิดเรื่องจริยธรรม และพัฒนาความคิดในด้านบวก
เรื่องการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันซึ่งไม่ได้มีเเค่มนุษย์
แต่กับทุกสิ่งที่ร่วมโลกใบเดียวกันเพื่อสันติของชีวิต"

โดย จิราพร สุ่นเลี้ยง  
 ส่วนหนึ่งของบทเริ่มต้นก่อนจะเป็นเพื่อนซี้ ผีเพี้ยน

    การทำงาน Pre-production ทุกอย่างเริ่มต้นจากการเตรียมการเพื่อถ่ายทำ
เริ่มต้นตั้งแต่ เขียนบท,การออกแบบตัวละคร,ออกแบบฉาก,การทำสตอรี่บอร์ด กาำรทำ Animatic เป็นต้น"ฝน" ช่วงการออกแบบคาแรคเตอร์"บูญหลาย" พี่ชายฝนแบบฉบับคาแรคเตอร์ดีไซด์
โดย เอกรัฐ สุมัชยา


                                                                                                                                                         © 2009 Imagine Design, co.,ltd All rights reserved.

 


                                                                                                                                                © 2009 Imagine Design, co.,ltd All rights reserved.

 


                                                                                                                                                                     © 2009 Imagine Design, co.,ltd All rights reserved.


 © 2009 Imagine Design, co.,ltd All rights reserved.


Model and Texture

     ในส่วนของโมเดล หลังจากได้สเก็ทมาเรียบร้อย
จะมีทีมที่ปั้นคาแรคเตอร์ 1ทีม และทีมปั้นprop กับ landscapeอีก 1 ทีมในการแยกการทำงาน
โดยมีผู้ควบคุมหลักๆ1 คนคือคุณ "พัลลภ จันทรเวคิน"
(พี่อัฐ)

จะเป็นผู้ดูแลในส่วนของการขึ้นโมเดล ฉาก และของ
ประกอบฉากทั้งหมด รวมไปถึง TextureRIGGING & Aniamtion


    การทำตัวละครให้มีชีวิตนั้นอีกหนึ่งส่วนสำคัญคือการ Rigging ซึ่งใน Lightwave ทางทีมมีการเทสอยู่หลายๆครั้งและหาเทคนิคมาเพื่อพัฒนาให้ตัวละครมีการ
เคลื่อนไหวที่สมจริง ทั้ง เสื้อผ้า ผม และสีหน้าของตัวละคร จากนั้นทีม Ainamator จึ่งนำตัวละครมาเทสในการเคลื่อนไหว ตั้งแต่การเดิน วิ่ง นั่ง เป็นต้น
แ่ต่แน่นอนในการทำงานไม่มีอะไรที่สมบูณแบบ ซึ่งเราก็ยังพบปัญหาและอุปสรรคหลายๆอย่างในการ อนิเมท

    ทุกๆวันทางทีม Animator จะมีการดูงานกันทุกวันโดยอยู่ในการควบคุมของคุณ ภาคภูมิ ประสงค์สิน (พี่อ้อม) และ พัลลพ จิตบรรจง (พี่โป้) โดยทางทีมจะดูในส่วน
ของอนิเมชั่นโดยรวมก่อนแล้วเจาะแต่ล่ะ Key fame รวมไปถึง Pose ตัวละคร อารมณ์ และ ความรู้สึกของตัวละครที่ถูกถ่ายทอดออกมา

 


© 2009 Imagine Design, co.,ltd All rights reserved.

 
 


render,composite
and Editing

    กระบวนการขั้นตอนสุดท้าย การทำภาพให้สมจริง ตั้งแต่การจัดแสง วาง Layout ของฉาก
เรนเดอร์ ใส่เอฟเฟก และสุดท้ายตัดต่อและใส่เสียงให้กับตัวหนัง โดยการดูแลของผู้กำกับ
และผู้ช่วยผู้กำกับ คุณ ณัฐพันธ์ กู้ตลาด (พี่บอม) และ คุณ ชัชวานนท์ สุนทรวิภาต (คุณชัช)


© 2009 Imagine Design, co.,ltd All rights reserved.

ไปยังหน้าถัดไป

 

 
       HOME | ABOUT US | CONTACT | JOB | HELP

IMAGINE DESIGN CO., LTD. 203/12-13 Soi Ladphrao Rd.
Jomphol Bangkok 10900 Thailand. Phone: (662) 2938 4946-7
Copyright © 2009 Imagine Design Co., LTD