• รับสมัครงานบริษัท Imagine Technology Urgently !

    Work-with-us บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะค้นหาผู้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานเพื่อรองรับการตลาดที่กำลังขยายกิจการเพิ่มมากขึ้น โดยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีแนวคิดที่ทันสมัย สร้างสรรค์งานให้เจริญก้าวหน้าต่อไป โดยต้องการหลายตำแหน่งดังนี้… IMAGINE-TCHNOLOGY_MKT.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published.