Category Archives: iGLA

 • งานแถลงข่าว “ศิลปะการต่อสู้มวยไทยสู่สื่อดิจิตอล คอนเทนท์เต็มรูปแบบ”

  Posted on July 17, 2014 by wp-admin in iGLA.

        โครงการมวยไทยไอกล้าเป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้สภามวยไทยโลก โดยคณะทำงานประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญจากสมาพันธ์สมาคมดิจิตอลคอนเทนท์บันเทิงไทย และบุคลากรในสาขาวิชาชีพด้านการผลิตสื่อ แอนิเมชั่น เกม ไอทีและการบริหารลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สำนักงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงพาณิชย์ และกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น      Library คือ ห้องสมุดดิจิตัล ที่เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมวยไทยในรูปแบบไฟล์ดิจิตัล 3 D เพื่อเป็นฐานข้อมูลเรื่องมวยไทยสำหรับสภามวยไทยโลก ห้องสมุดดิจิตัลมวยไทยแห่งแรกของโลก ที่ที่ศิลปะมวยไทยและแม่ไม้มวยไทยนับพันท่า อันเกิดจากภูมิปัญญาของครูมวยชาวไทยที่เพาะบ่มมานับร้อยๆ ปี ได้ถูกถ่ายทอดผ่านเทคโนโลยีโมชั่นแคปเจอร์เพื่อจัดเก็บท่วงท่าให้เป็นไฟล์ดิจิตัล โดยอาศัยระบบการจัดการด้านไอทีที่ทันสมัย ซึ่งสามารถเก็บรักษามรดกความรู้เหล่านี้ไว้ได้นานแสนาน เป็นคลังปัญญาที่ไม่จำกัดเฉพาะคนไทย แต่เป็นศูนย์กลางความรู้เรื่องมวยไทยที่คนทั่วโลกสามารถเข้ามาศึกษาได้ด้วยฐานความรู้สากลเดียวกัน คลังปัญญาแห่งนี้ เกิดจากการค้นคว้าและรวบรวมเอาข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่างๆ ทั้งจากเอกสารโบราณ ตำรา ครูมวยและนักมวยไทย ทั้ง 5 ต้นตำรับ รวมถึงนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้ข้อมูลและความรู้ที่สมบูรณ์ที่สุดเกี่ยวกับมวยไทยและแม่ไม้มวยไทยต่างๆ โดยใช้ระบบ MAM (Media Asset Management) และจัดเก็บข้อมูลไว้ในรูปแบบ Cloud Computing เพื่อเป็นฐานข้อมูลการค้นคว้าของสภามวยไทยโลก […]

  Post Tagged with ,
  Continue Reading...
  Comments Off on งานแถลงข่าว “ศิลปะการต่อสู้มวยไทยสู่สื่อดิจิตอล คอนเทนท์เต็มรูปแบบ”

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/imagineco/public_html/Imagine_Technology/wp-includes/functions.php on line 3743

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/imagineco/public_html/Imagine_Technology/wp-includes/functions.php on line 3743